ترس از آسانسور

آیا میتوان بر ترس از آسانسور غلبه کرد؟

کلاسترو فوبیا یا تنگنا هراسی بیماری ای است که فرد با قرار گرفتن در فضای بسته  و محیطهای کوچک با اضطراب و پریشانی مواجه می شود مانند ترس از آسانسور . کلاستروم ریشه این لغت است ، این لغت لاتین است ، به معنیه یک محل در بسته . فوبیا نیز یک لغت یونانی است به معنیه ترس. حتما افرادی را دیده اید که دچار این گونه ترسها هستند. بسته به میزان این نوع ترس ،زندگی آنها تحت شعاع قرار گرفته است. تحقیقات نشان [...]

تماس با 09122125664