استاندارد آسانسور

استانداردهای آسانسور

استانداردهای آسانسور قطعا یکی از مهمترین امور در نصب و فروش و نگهداری آسانسور می باشد . اولین قانون استاندارد سازی آسانسور در سال 1377 بوسیله شورای عالی امنیت ملی ایجاد و اجرا گردید . پس ار آن در سال 1380 یعنی سه سال بعد اولین نسخه ویرایش شده این قانون به اجرا در آمد . لازم به ذکر است این قانون بر اساس قانون استاندارد آسانسور اروپا EN81 تدوین شده و نسخه ملی آن با شماره 1-6303 بنام استاندارد ملی آسانسورهای [...]

مشاوره رایگان : 12 39 311 0912

تماس با 09122125664